نوسان قیمت فولاد چطور؟

همانطور که می دانیم، قیمت فولاد در زمان گذشته همچنان در حال کاهش است، پس چه زمانی می توان آن را متوقف کرد؟ اکنون قیمت فولاد ارزان تر از نباتی است، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، برای همه صنایع مرتبط بیماری خواهد بود. دولت چین قوانین اقتصادی برای کمک به صادرات صادر می کند، مانند نرخ ارز، کاهش بهره، نوآوری. امیدواریم بتوانیم آینده بهتری در زمینه صادرات فولاد داشته باشیم.


زمان ارسال: اکتبر-14-2021