اخبار شرکت

  • Client from Mexico visit us

    مشتری از مکزیک از ما دیدن می کند

    مشتریانی از مکزیک برای بررسی اتصالات لوله آهنی چکش خوار به ما مراجعه می کنند، آنها از محصولات راضی هستند زیرا این علامت معمولاً در بازار داخلی آنها استفاده می شود. بعد از اتمام جلسه کاری، با هم غذا می خوریم.
    ادامه مطلب